Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

SuperBlade

Showing all 6 results

SuperServer 4028GR-TRT2

SuperServer 4028GR-TRT2

Giá: Liên hệ
SuperBlade Enclosure SBE-820J (up to 20 hot-plug blades) Hot
SuperBlade Enclosure SBE-820C (up to 20 hot-plug blades) Hot
SuperBlade Enclosure SBE-614E (up to 14 hot-plug blades)
SuperBlade Enclosure SBE-610J (up to 10 hot-plug blades)
SuperBlade Enclosure SBE-414E (up to 14 hot-plug blades)
Giỏ hàng
Gọi ngay