Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

HPE Switch 1950

Showing all 4 results

Thiết bị chuyển mạch HPE Switch 1950 12XGT 4SFP+, JH295A
Thiết bị chuyển mạch HPE Switch 1950 24G 2SFP+ 2XGT, JG960A
Thiết bị chuyển mạch HPE Switch 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+, JG962A
Thiết bị chuyển mạch HPE Switch 1950 48G 2SFP+ 2XGT, JG961A
Giỏ hàng
Gọi ngay