Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

HPE BladeSystem C7000 Enclosures - (Silver 4116 - 12 Cores x2/RAM 64GB/2x300G 10k HDD/2x10Gb Ethernet)

Showing all 1 result

HPE BladeSystem C7000 Enclosures – (Silver 4116 – 12 Cores x2/RAM 64GB/2x300G 10k HDD/2x10Gb Ethernet)
Giỏ hàng
Gọi ngay