Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

DELL EMC

Showing 1–18 of 38 results

Máy chủ Dell PowerEdge R610 Hot
Máy Chủ Dell PowerEdge R410 Hot
Máy chủ Dell PowerEdge R230 4×3.5″ E3-1240v6 Ram 8GB Raid H330
Máy chủ Dell PowerEdge R230 4×3.5″ E3-1220v6 Ram 8GB Raid H330
Máy chủ Dell PowerEdge R230 4×3.5″ E3-1220v6 Ram 8GB (None Raid)
Máy chủ Dell PowerEdge R230 4×3.5″ E3-1220v6 Ram 16GB Raid H330
Máy chủ Dell PowerEdge T330 3.5″ E3-1220 v6, Ram 8G
Máy chủ Dell PowerEdge T130 3.5″ E3-1220 v6, Ram 8G
Máy chủ Dell PowerEdge T130 3.5″ E3-1220 v6, Ram 8G, PERC H330
MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R330 2.5″ E3-1220 V6, RAID H330, Ram 16G
MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R330 3.5″ E3-1220 V6, RAID H330, Ram 8G
MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R330 3.5″ E3-1230 V6, RAID H330, Ram 16G
Máy chủ Dell PowerEdge R530 8×3.5″ E5-2609v4, Ram 8GB
MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5, RAM 8GB
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8 x 3.5″ Silver 4110, Ram 16GB
Máy chủ Dell PowerEdge R740 8×2.5″ Silver 4110, Ram16G
Máy chủ Dell PowerEdge R740 16×2.5″ Silver 4116, Ram16G
Máy chủ Dell PowerEdge R540 12×3.5″ Silver 4110, Ram 16GB
Giỏ hàng
Gọi ngay