Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Bộ mở rộng

Showing all 9 results

Thiết bị lưu trữ QNAP QG-103N 7-in-1 power bank with mobile NAS
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-451+-8G( RAM 8GB)
Bộ mở rộng QNAP UX-800U-RP
Bộ mở rộng QNAP TX-800P
Bộ mở rộng QNAP TX-500P
Bộ mở rộng QNAP REXP-1610U-RP
Bộ mở rộng QNAP REXP-1620U-RP
Bộ mở rộng QNAP REXP-1220U-RP
Bộ mở rộng QNAP REXP-1000 Pro
Giỏ hàng
Gọi ngay