Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Tài liệu: Hướng dẫn bắt đầu với Trí tuệ nhân tạo – AI

Trí tuệ nhân tạo đang biến đổi toàn bộ thế giới công nghệ, nhưng AI không phải là cái gì đó mới mẻ. Nó đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua, nhưng cho đến hiện nay với xu hướng gia tăng của dữ liệu và sự xuất hiện các công nghệ lưu trữ, phần cứng xử lý hiệu suất cao và các nền tảng phân tích hiện đại, AI đã chuyển sang một giai đoạn mới, khả năng ứng dụng của AI được mở rộng vào mọi lĩnh vực. Phần lớn tiến trình này là do khả năng học các thuật toán để phát hiện các mẫu hình trong khối lượng dữ liệu đồ sộ và liên tục được bổ sung.

Trí tuệ nhân tạo là một bộ công cụ tuyệt vời giúp mọi người tạo ra các ứng dụng thú vị và tạo ra những cách thức mới để phục vụ khách hàng, chữa bệnh, ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật và hơn thế nữa. Tiến bộ nhanh chóng tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học nơi AI có thể tạo ra tác động lớn. Nhiều người tin rằng tiềm năng thế giới thực cho AI là rất hứa hẹn.

Phát biểu tại hội thảo AI 2016 tại London, Giám đốc điều hành của Microsoft, Dave Coplin đã nhận định “Công nghệ này sẽ thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ. Nó sẽ thay đổi cách chúng ta liên hệ với nhau. Tôi cho rằng nó thậm chí sẽ thay đổi cách chúng ta nhận thức được ý nghĩa của nó đối với con người”. Rõ ràng, điều tốt nhất sẽ đến.

Bài hướng dẫn về trí tuệ nhân tạo này giải thích sự khác biệt giữa AI, học máy (machine learning) và học sâu (deep learning), và phân tích sự giao thoa giữa AI và HPC. Hướng dẫn bao gồm cả một phần dành riêng cho kết quả của một cuộc khảo sát các độc giả của InsideBIGDATA để giúp người đọc suy nghĩ về cách họ nhìn thấy AI, học máy và học sâu cho các công ty của họ. Hướng dẫn cung cấp một số kết quả khảo sát bao gồm kết quả thống kê, trình bày dữ liệu và diễn giải các kết quả. Để nhận file tài liệu hướng dẫn (PDF), bạn hãy submit thông tin bên dưới:

Tài liệu được cung cấp bởi InsideBIGDATA.

Giỏ hàng
Gọi ngay