Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Supermicro

Showing 1–18 of 33 results

SuperServer 4029GP-TVRT
Máy chủ Trí tuệ Nhân tạo SuperServer 4029GP-TVRT
Máy chủ SuperServer SYS-1029U-TRTP2
Máy chủ SuperServer 1028GQ-TXR
SuperServer 1029GP-TR

SuperServer 1029GP-TR

Giá: Liên hệ
Máy chủ SuperServer SYS-1029GQ-TXRT
SuperServer 4029GP-TXRT

SuperServer 4029GP-TXRT

Giá: Liên hệ
SuperServer 7049GP-TRT

SuperServer 7049GP-TRT

Giá: Liên hệ
SuperServer 4029GP-TRT2

SuperServer 4029GP-TRT2

Giá: Liên hệ
SuperServer 4029GP-TRT

SuperServer 4029GP-TRT

Giá: Liên hệ
SuperServer 1029GQ-TNRT

SuperServer 1029GQ-TNRT

Giá: Liên hệ
SuperServer 1029GQ-TRT

SuperServer 1029GQ-TRT

Giá: Liên hệ
Máy chủ SuperServer SYS-1029GQ-TVRT
SuperServer 4029GP-TVRT
Máy chủ SuperServer 5028TK-HTR
SYS-5038K-i

SYS-5038K-i

Giá: Liên hệ
SBI-7128RG-X

SBI-7128RG-X

Giá: Liên hệ
Máy chủ SuperServer F628G2-FT+
Giỏ hàng
Gọi ngay