Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Shop

Showing 1–18 of 1177 results

Cisco Catalyst 3650 24 Port Mini PoE, 2x1G 2x10G Uplink, LAN Base, WS-C3650-24PDM-L
Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Services, WS-C3650-24PS-E
Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base, WS-C3650-24PS-S
Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base, WS-C3650-24PS-L
Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services, WS-C3650-24TD-E
Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base, WS-C3650-24TD-S
Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink LAN Base, WS-C3650-24TD-L
Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services, WS-C3650-24TS-E
Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base, WS-C3650-24TS-S
Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base, WS-C3650-24TS-L
Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, IP Lite, WS-C2960XR-48FPD-I
Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite, WS-C2960XR-48LPD-I
Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite, WS-C2960XR-48FPS-I
Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite, WS-C2960XR-48LPS-I
Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite, WS-C2960XR-48TD-I
Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP+, IP Lite, WS-C2960XR-48TS-I
Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite, WS-C2960XR-24PD-I
Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite, WS-C2960XR-24PS-I
Giỏ hàng
Gọi ngay