Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

SERVER

Hiển thị 1–18 trong 199 kết quả

Máy chủ Dell PowerEdge R610 Hot
Máy chủ SuperServer SYS-2029TP-HC1R
Máy chủ SuperServer SYS-2029TP-HC0R
Máy chủ SuperServer SYS-2029TP-HTR
Máy chủ SuperServer SYS-1029TP-DC1R
Máy chủ SuperServer SYS-1029TP-DC0R
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-DNC0R
Máy chủ SuperServer SYS-2049U-TR4
Máy chủ SuperServer SYS-6029U-E1CR25M
Máy chủ SuperServer SYS-6029U-E1CRTP
Máy chủ SuperServer SYS-6029U-E1CR
Máy chủ SuperServer SYS-6029U-TRTP
Máy chủ SuperServer SYS-1029TP-DTR
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-DNR
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-HNC0R
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-HNR
SuperServer F629P3-RC1B
Máy chủ SuperServer SYS-F629P3-RTBN
Giỏ hàng
Gọi ngay