Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Máy chủ Workstation HPE Z6 G4 Silver 4108, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P2000 (Z3Y91AV)

Máy chủ Workstation HPE Z6 G4 Silver 4108, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P2000 (Z3Y91AV)

Mã: SN-6171

Nhà sản xuất: HP Enterprise

Tình trạng: Còn hàng

Giá Bán: 51.930.000

Số lượng:

Thông tin liên hệ

HCM: Tòa nhà Long Vân, 37/2/6 Đường 12, P. Bình An, Q. 2, TP. HCM.
(028).39.088.688
HN: Tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, Phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
(024).39.188.688

[email protected]

Xem bản đồ

Key Features
Processor:    Intel Xeon Silver 4108 (1.8 GHz, 11 MB cache, 8 cores )
Memory:    1 x 8GB DDR4-2666
Graphics:     GPU NVIDIA Quadro P2000 5GB 4xDP
Mouse + Keyboard
Storages:    1 x 1TB SATA HDD,
Power:    700W
Form Factor:    Tower
Product specifications
Operating system
Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro
Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro
Linux-ready
Processor
Intel® Xeon® Bronze 3104 Processor (1.7 GHz, 8.25 MB cache, 2133MHz, 6 core)
Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor (1.7 GHz, 11 MB cache, 2133MHz, 8 core)
Intel® Xeon® Silver 4108 Processor (1.8 GHz, up to 3 GHz w/Turbo Boost, 11 MB cache, 2400MHz, 8 core)
Intel® Xeon® Silver 4112 Processor (2.6 GHz, up to 3 GHz w/Turbo Boost, 8.25 MB cache, 2400MHz, 4 core)
Intel® Xeon® Silver 4110 Processor (2.1 GHz, up to 3 GHz w/Turbo Boost, 11 MB cache, 2400MHz, 8 core)
Intel® Xeon® Silver 4114 Processor (2.2 GHz, up to 3 GHz w/Turbo Boost, 13.75 MB cache, 2400MHz, 10 core)
Intel® Xeon® Silver 4116 Processor (2.1 GHz, up to 3 GHz w/Turbo Boost, 16.5 MB cache, 2400MHz, 12 core)
Intel® Xeon® Gold 5122 Processor (3.6 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 16.5 MB cache, 2666MHz, 4 core)
Intel® Xeon® Gold 5118 Processor (2.3 GHz, up to 3.2 GHz w/Turbo Boost, 16.5 MB cache, 2400MHz, 12 core)
Intel® Xeon® Gold 5120 Processor (2.2 GHz, up to 3.2 GHz w/Turbo Boost, 19.25 MB cache, 2400MHz, 14 core)
Intel® Xeon® Gold 6128 Processor (3.4 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 19.25 MB cache, 2666MHz, 6 core)
Intel® Xeon® Gold 6130 Processor (2.1 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 22 MB cache, 2666MHz, 16 core)
Intel® Xeon® Gold 6132 Processor (2.6 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 19.25 MB cache, 2666MHz, 14 core)
Intel® Xeon® Gold 6134 Processor (3.2 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 24.75 MB cache, 2666MHz, 8 core)
Intel® Xeon® Gold 6136 Processor (3 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 24.75 MB cache, 2666MHz, 12 core)
Intel® Xeon® Gold 6140 Processor (2.3 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 24.75 MB cache, 2666 MHz, 18 core)
Intel® Xeon® Gold 6138 Processor (2 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 27.5 MB cache, 2666MHz, 20 core)
Intel® Xeon® Gold 6144 Processor (3.5 GHz, up to 4.2 GHz w/Turbo Boost, 24.75 MB cache, 2666MHz, 8 core)
Intel® Xeon® Gold 6142 Processor (2.6 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 22 MB cache, 2666 MHz, 16 core)
Intel® Xeon® Gold 6148 Processor (2.4 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 27.5 MB cache, 2666MHz, 20 core)
Intel® Xeon® Gold 6146 Processor (3.2 GHz, up to 4.2 GHz w/Turbo Boost, 24.75 MB cache, 2666MHz, 12 core)
Intel® Xeon® Gold 6154 Processor (3 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 24.75 MB cache, 2666MHz, 18 core)
Intel® Xeon® Gold 6152 Processor (2.1 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 30.25 MB cache, 2666MHz, 22 core)
Intel® Xeon® Platinum 8160 Processor (2.1 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 33 MB cache, 2666MHz, 24 core)
Intel® Xeon® Platinum 8180 Processor (2.5 GHz, up to 3.8 GHz w/Turbo Boost, 38.5 MB cache, 2666MHz, 28 core)
 
Secondary processor
Intel® Xeon® Bronze 3104 2nd Processor (1.7 GHz, 8.25 MB cache, 2133MHz, 6 core)
Intel® Xeon® Gold 6144 2nd Processor (3.5 GHz, up to 4.2 GHz w/Turbo Boost, 24.75 MB cache, 2666MHz, 8 core)
Intel® Xeon® Bronze 3106 2nd Processor (1.7 GHz, 11 MB cache, 2133MHz, 8 core)
Intel® Xeon® Silver 4108 2nd Processor (1.8 GHz, up to 3 GHz w/Turbo Boost, 11 MB cache, 2400MHz, 8 core)
Intel® Xeon® Silver 4112 2nd Processor (2.6 GHz, up to 3 GHz w/Turbo Boost, 8.25 MB cache, 2400MHz, 4 core)
Intel® Xeon® Silver 4110 2nd Processor (2.1 GHz, up to 3 GHz w/Turbo Boost, 11 MB cache, 2400MHz, 8 core)
Intel® Xeon® Silver 4114 2nd Processor (2.2 GHz, up to 3 GHz w/Turbo Boost, 13.75 MB cache, 2400MHz, 10 core)
Intel® Xeon® Silver 4116 2nd Processor (2.1 GHz, up to 3 GHz w/Turbo Boost, 16.5 MB cache, 2400MHz, 12 core)
Intel® Xeon® Gold 5122 2nd Processor (3.6 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 16.5 MB cache, 2666MHz, 4 core)
Intel® Xeon® Gold 5118 2nd Processor (2.3 GHz, up to 3.2 GHz w/Turbo Boost, 16.5 MB cache, 2400MHz, 12 core)
Intel® Xeon® Gold 5120 2nd Processor (2.2 GHz, up to 3.2 GHz w/Turbo Boost, 19.25 MB cache, 2400MHz, 14 core)
Intel® Xeon® Gold 6128 2nd Processor (3.4 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 19.25 MB cache, 2666MHz, 6 core)
Intel® Xeon® Gold 6130 2nd Processor (2.1 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 22 MB cache, 2666MHz, 16 core)
Intel® Xeon® Gold 6132 2nd Processor (2.6 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 19.25 MB cache, 2666MHz, 14 core)
Intel® Xeon® Gold 6134 2nd Processor (3.2 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 24.75 MB cache, 2666MHz, 8 core)
Intel® Xeon® Gold 6136 2nd Processor (3 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 24.75 MB cache, 2666MHz, 12 core)
Intel® Xeon® Gold 6140 2nd Processor (2.3 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 24.75 MB cache, 2666 MHz, 18 core)
Intel® Xeon® Gold 6138 2nd Processor (2 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 27.5 MB cache, 2666MHz, 20 core)
Intel® Xeon® Gold 6142 2nd Processor (2.6 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 22 MB cache, 2666 MHz, 16 core)
Intel® Xeon® Gold 6148 2nd Processor (2.4 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 27.5 MB cache, 2666MHz, 20 core)
Intel® Xeon® Gold 6152 2nd Processor (2.1 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 30.25 MB cache, 2666MHz, 22 core)
Intel® Xeon® Platinum 8160 2nd Processor (2.1 GHz, up to 3.7 GHz w/Turbo Boost, 33 MB cache, 2666MHz, 24 core)
 
Chipset        Intel® C622
 
ENERGY STAR
ENERGY STAR Qualified Configuration
 
Chassis
Z6 G4 90 1000 W Chassis
 
Memory
8 GB (1x8 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
16 GB (2x8 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
24 GB (3x8 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
32 GB (2x16 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
32 GB (4x8 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
32 GB (4x8 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
48 GB (3x16 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
48 GB (6x8 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
48 GB (6x8 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
64 GB (2x32 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
64 GB (4x16 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
64 GB (4x16 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
64 GB (8x8 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
96 GB (3x32 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
96 GB (12x8 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
96 GB (6x16 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
96 GB (6x16 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
128 GB (4x32 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
128 GB (4x32 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
128 GB (8x16 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
192 GB (6x32 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (1 Processor)
192 GB (6x32 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
192 GB (12x16 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
256 GB (8x32 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
384 GB (12x32 GB) DDR4-2666 ECC Registered Memory (2 Processors)
 
Internal storage
500 GB 7200 RPM SATA 3.5" HDD
500 GB 7200 RPM SATA OPAL 2 Self-Encrypted (SED) SFF 2.5" HDD
1 TB 7200 RPM SATA 3.5" HDD
2 TB 7200 RPM SATA 3.5" HDD
256 GB SATA SSD
256 GB SATA Self-Encrypted (SED) OPAL 2 SSD
1 TB 7200 RPM SATA Enterprise 3.5" HDD
300 GB 15k SAS SFF HDD
240 GB SATA Enterprise SSD
512GB SATA SSD
512GB SATA Self-Encrypted (SED) OPAL 2 SSD
4 TB 7200 RPM SATA Enterprise 3.5" HDD
6 TB 7200 RPM SATA Enterprise 3.5" 1st HDD
1 TB SATA SSD
480 GB SATA Enterprise SSD
2 TB SATA SSD
 
Second internal storage
500 GB 7200 RPM SATA 3.5" 2nd HDD
1 TB 7200 RPM SATA 3.5" 2nd HDD
2 TB 7200 RPM SATA 3.5" 2nd HDD
256 GB SATA 2nd SSD
1 TB 7200 RPM SATA 3.5" Enterprise 2nd HDD
300 GB 15k SAS SFF 2nd HDD
240 GB SATA Enterprise 2nd SSD
512 GB SATA 2nd SSD
4 TB 7200 RPM SATA Enterprise 3.5" 2nd HDD
6 TB 7200 RPM SATA Enterprise 3.5" 2nd HDD
1 TB SATA 2nd SSD
480 GB SATA Enterprise 2nd SSD
2 TB SATA 2nd SSD
 
Third internal storage
500 GB 7200 RPM SATA 3.5" 3rd HDD
1 TB 7200 RPM SATA 3.5" 3rd HDD
2 TB 7200 RPM SATA 3.5" 3rd HDD
256 GB SATA 3rd SSD
1 TB 7200 RPM SATA Enterprise 3.5" 3rd HDD
240 GB SATA Enterprise 3rd SSD
512 GB SATA 3rd SSD
4 TB 7200 RPM SATA Enterprise 3.5" 3rd HDD
6 TB 7200 RPM SATA Enterprise 3.5" 3rd HDD
1 TB SATA 3rd SSD
480 GB SATA Enterprise 3rd SSD
2 TB SATA 3rd SSD
 
Fourth internal storage
500 GB 7200 RPM SATA 3.5" 4th HDD
1 TB 7200 RPM SATA 3.5" 4th HDD
2 TB 7200 RPM SATA 3.5" 4th HDD
256 GB SATA 4th SSD
1 TB 7200 RPM SATA Enterprise 3.5" 4th HDD
240 GB SATA Enterprise 4th SSD
512 GB SATA 4th SSD
4 TB 7200 SATA Enterprise 3.5" 4th HDD
6 TB 7200 RPM SATA Enterprise 3.5" 4th HDD
1 TB SATA 4th SSD
480 GB SATA Enterprise 4th SSD
2 TB SATA 4th SSD
 
Real-time data backup
RAID 0 Striped Array Configuration
RAID 1 Mirrored Array Configuration
RAID 10 Striped/Mirrored Configuration
 
Graphics card
No integrated Graphics
AMD FirePro™ W2100 (2 GB; 2 DisplayPort 1.2, PCIe) no cables included Graphics
NVIDIA® QUADRO® P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4; 2 mDP-DP Cables included) Graphics
NVIDIA® QUADRO® P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport 1.4) Graphics
NVIDIA® QUADRO® P600 (2 GB GDDR5, 4 x Mini DisplayPort 1.4; 2 mDP-DP Cables included) Graphics
AMD Radeon™ Pro WX 3100 (4 GB GDDR5, 3 x DisplayPort 1.4) Graphics
NVIDIA® QUADRO® P1000 (4 GB GDDR5, 4 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics
NVIDIA® Quadro® P2000 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) no cables included Graphics
AMD Radeon™ Pro WX 7100 (8 GB GDDR5, 4x DisplayPort) Graphics
NVIDIA® QUADRO® P4000 (8 GB GDDR5, 4 x Displayport 1.4) No cable included Graphics
NVIDIA® Quadro® P5000 (16 GB GDDR5X, 4 x Displayport 1.4 + DVI-D DL) No cable included Graphics
NVIDIA® Quadro® P6000 (24 GB GDDR5X, 4 x Displayport 1.4 + DVI-D DL) No cable included Graphics
NVIDIA® QUADRO® GP100 (16 GB, 4 x DisplayPort 1.4; 1 Dual link DVI-I, PCIe) Graphics
 
Second graphics card
AMD FirePro™ W2100 (2 GB; 2 DisplayPort 1.2, PCIe) no cables included 2nd Graphics
NVIDIA® QUADRO® P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4; 2 mDP-DP Cables included) 2nd Graphics
NVIDIA® QUADRO® P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport 1.4) 2nd Graphics
AMD Radeon™ Pro WX 3100 (4 GB GDDR5, 3 x DisplayPort 1.4) 2nd Graphics
NVIDIA® QUADRO® P1000 (4 GB GDDR5, 4 x Mini DisplayPort 1.4; 2 mDP-DP Cables included) 2nd Graphics
NVIDIA® Quadro® P2000 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) no cables included 2nd Graphics
AMD Radeon™ Pro WX 7100 (8 GB GDDR5, 4x DisplayPort) 2nd Graphics
NVIDIA® Quadro® P4000 (8 GB GDDR5, 4 x Displayport 1.4) No cable included 2nd Graphics
NVIDIA® Quadro® P5000 (16 GB GDDR5X, 4 x Displayport 1.4 + DVI-D DL) No cable included 2nd Graphics
NVIDIA® QUADRO® P600 (2 GB GDDR5, 4 x Mini DisplayPort 1.4; 2 mDP-DP Cables included) 2nd Graphics
NVIDIA® QUADRO® GP100 (16 GB, 4 x DisplayPort 1.4; 1 Dual link DVI-I, PCIe) 2nd Graphics
 
Third graphics card
NVIDIA® QUADRO® P1000 (4 GB GDDR5, 4 x Mini DisplayPort 1.4; 2 mDP-DP Cables included) 3rd Graphics
 
Integrated network
Integrated Intel® I219-LM PCIe® GbE and integrated Intel® X722 PCIe® GbE
 
Additional networking options
Intel® Ethernet I210-T1 PCIe x1 Gb Network Interface Card
HP i350-T2 PCIe Dual Port Gigabit NIC
HP Dual Port 10GBase-T NIC Module
Intel® X710-DA2 10GbE SFP+ Dual Port NIC
Intel® X550-T2 10GbE Dual Port NIC
 
Media reader
HP SD Card Reader Option
 
Optical drive
No included Optical Disc Drive
9.5mm DVD-ROM 1st ODD
9.5mm DVD-Writer 1st ODD
9.5mm Blu-ray Writer 1st ODD
 
Secondary optical drive
9.5mm DVD-Writer 2nd ODD
9.5mm Blu-ray Writer 2nd ODD
 
Keyboard
No Included Keyboard
PS/2 Business Slim Wired Keyboard
Business USB Slim Keyboard
HP Wireless Business Slim Keyboard and Mouse
HP USB CCID SmartCard Keyboard
Premium USB Keyboard
 
Mouse
No Included Mouse
HP PS/2 Mouse
HP Optical USB Mouse
HP Hardened Wired Mouse USB
HP Premium Wired Mouse USB
3Dconnexion CADMouse
 
Cable option kits
HP Serial Port Adapter
HP eSATA 2 port PCI Bulkhead Kit
 
Graphics connectors
No Adapters Needed
HP DisplayPort to DVI-D Adapter
HP mini DisplayPort-to-DisplayPort Adapter
HP DisplayPort To DVI-D Adapter (2-Pack)
HP mini DisplayPort-to-DisplayPort Adapter (2-pack)
HP DisplayPort To DVI-D Adapter (4-Pack)
HP mini DisplayPort-to-DisplayPort Adapter (4-pack)
HP DisplayPort To DVI-D Adapter (6-Pack)
NVIDIA SLI 3-Slot Graphics Connector
HP mini DisplayPort-to-DisplayPort Adapter (8-pack)
HP DisplayPort to Dual Link DVI Adapter
 
Internal OS load storage options
Operating System Load to M.2
Operating System Load to PCIe
Operating System Load to SATA/SAS
 
Internal PCIe storage
256 GB HP Z Turbo Drive Quad Pro SSD (PCIe)
512 GB HP Z Turbo Drive SSD (PCIe)
1 TB HP Z Turbo Drive Quad Pro SSD (PCIe)
 
Secondary internal PCIe storage
256 GB HP Z Turbo Drive Quad Pro 2nd SSD (PCIe)
512 GB HP Z Turbo Drive Quad Pro 2nd SSD (PCIe)
1 TB HP Z Turbo Drive Quad Pro 2nd SSD (PCIe)
 
Label
FDA Class 1 Medical Device Label
 
LAN Transceivers
HP 10GbE SFP+ SR 1st Transceiver
HP 10GbE SFP+ SR 2nd Transceiver
 
Security
HP Remove Computrace BIOS Module
 
HP TPM Disabled
HP Solenoid Lock/Hood Sensor (TWR)
Windows 7 Ready Bootmode BIOS
 
Accessories
Z4/Z6 G4 Side Panel Barrel Keylock
HP Z6 G4 Memory Cooling Solution
 
Controller
MicroSemi SmartHBA 2100-414e SAS Controller
 
Warranty
Protected by HP Services, including a 3 years parts, 3 years labor, and 3 years onsite service (3-3-3) standard limited warranty. Certain restrictions. 24/7 operation will not void the HP warranty.
 
FEMP compliance
HP FEMP S5 Low Power Mode Label
 
External I/O Ports
1 headset connector; 4 USB 3.1 (1 charging)
6 USB 3.1 Gen 1; 2 RJ-45 (1 GbE); 1 audio-in; 1 audio-out; 1 PS/2 mouse port; 1 PS/2 keyboard port; 1 serial
 
Weight
Starting at 29 lb

HỎI ĐÁP NHANH

Có. Trong vòng 7 ngày sau khi mua hàng (đối với khách hàng mua lẻ), quý khách cần liên hệ với bộ phận kế toán để lấy hóa đơn VAT. Sau 7 ngày công ty sẽ không chịu trách nhiệm xuất hóa đơn VAT cho quý khách.
Với những khách hàng không có nhu cầu lấy VAT thì giá sản phẩm bằng đúng giá đã ghi trên website. Đối với quý khách hàng có nhu cầu lấy VAT, vui lòng cộng thêm 10% vào giá.
Bộ phận kinh doanh và bộ phận chăm sóc khách hàng chỉ làm việc trong giờ hành chính, tuy nhiên các bộ phận kỹ thuật có thể thi công ngoài giờ hành chính tùy theo các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

Sản phẩm tương tự

Máy chủ SuperWorkstation SYS-7038A-i Hot
Máy Chủ SuperWorkstation 5039C-T
Máy chủ Workstation HPE Z240 E3-1225v5, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P2000 (L8T12AV)
Máy chủ Workstation HPE Z4 G4 W-2102, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (1JP11AV)
Máy chủ SuperWorkstation SYS-7049A-T
Máy chủ Workstation HPE Z240 E3-1607v4, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (F5W13AV)
Dell Precision Tower 3620 – i7 7700, Ram 16GB, 1TB Sata Hot
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 E3-1225v5, RAM 8GB, NVIDIA Quadro K620 (70077952)
Dell Precision Tower 5820 – W 2104, Ram 16GB, 1TB Sata Hot
Dell Precision Tower 3620 – E3 1225v5, Ram 8GB, 1TB Sata
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 Core I7-6700, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (70154185)
Máy chủ SuperServer 7048GR-TR
Giỏ hàng
Gọi ngay