Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Rack 4U

Showing all 14 results

SuperServer F629P3-RC1B
Máy chủ SuperServer SYS-F629P3-RTBN
Máy chủ SuperServer SYS-F619P2-RC0
Máy chủ SuperServer SYS-F619P2-RT
Máy chủ Trí tuệ Nhân tạo SuperServer 4029GP-TVRT Hot
Máy chủ SuperServer SYS-F619P2-RTN Hot
Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550 2.5″ Gold 5120, Ram 8G – 7X10A00DSG
Máy chủ HPE Apollo 4500 System
Máy chủ SuperServer F628G2-FT+
Máy chủ HPE Apollo 4510 System
SuperServer F628G3-FT+

SuperServer F628G3-FT+

Giá: Liên hệ
SuperServer 4029GP-TXRT

SuperServer 4029GP-TXRT

Giá: Liên hệ
SuperServer 4029GP-TRT2

SuperServer 4029GP-TRT2

Giá: Liên hệ
SuperServer 4029GP-TRT

SuperServer 4029GP-TRT

Giá: Liên hệ
Giỏ hàng
Gọi ngay