Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Rack 2U

Showing 1–18 of 65 results

Máy chủ SuperServer SYS-2029TP-HC1R
Máy chủ SuperServer SYS-2029TP-HC0R
Máy chủ SuperServer SYS-2029TP-HTR
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-DNC0R
Máy chủ SuperServer SYS-2049U-TR4
Máy chủ SuperServer SYS-6029U-E1CR25M
Máy chủ SuperServer SYS-6029U-E1CRTP
Máy chủ SuperServer SYS-6029U-E1CR
Máy chủ SuperServer SYS-6029U-TRTP
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-DNR
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-HNC0R
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-HNR
Máy chủ SuperServer SYS- 6029U-TRT
Máy chủ SuperServer SYS-2029U-TRTP
Máy chủ SuperServer SYS-6029P-TR
Máy chủ SuperServer SYS-2029P-C1R
Máy Chủ SuperServer SYS-6029P-WTR
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-HTR
Giỏ hàng
Gọi ngay