Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Rack 1U

Showing 1–18 of 59 results

Máy chủ SuperServer SYS-1029TP-DC1R
Máy chủ SuperServer SYS-1029TP-DC0R
Máy chủ SuperServer SYS-1029TP-DTR
Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TRT
Máy chủ SuperServer SYS- 6019U-TR4T
Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TN4R4T
Máy chủ SuperServer SYS-1029U-E1CR25M
Máy chủ SuperServer SYS-1029U-E1CRTP2
Máy chủ SuperServer SYS-1029U-E1CRTP
Máy chủ SuperServer SYS-1029U-E1CRT
Máy chủ SuperServer SYS-1029UX-LL2-S16
Máy chủ SuperServer SYS-1029UX-LL1-S16
Máy chủ SuperServer SYS-1029U-E1CR4T
Máy chủ SuperServer SYS-1029P-WTRT
Máy chủ SuperServer SYS-1029P-MTR
Máy chủ SuperServer SYS-1029P-MT
Máy Chủ SuperServer SYS-6019P-WT8
Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TN4RT
Giỏ hàng
Gọi ngay