Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

HPC / GPU System

Showing all 11 results

SuperServer 4029GP-TVRT
Máy chủ SuperServer 5028TK-HTR
SYS-5038K-i

SYS-5038K-i

Giá: Liên hệ
SBI-7128RG-X

SBI-7128RG-X

Giá: Liên hệ
Máy chủ SuperServer F628G2-FT+
Máy chủ SuperServer F628G3-FT+
Máy chủ SuperServer 7048GR-TR
SuperServer 5028TK-HTR

SuperServer 5028TK-HTR

Giá: Liên hệ
SuperServer 1029GP-TR

SuperServer 1029GP-TR

Giá: Liên hệ
SuperServer 5019GP-TT

SuperServer 5019GP-TT

Giá: Liên hệ
SuperServer 1019GP-TT

SuperServer 1019GP-TT

Giá: Liên hệ
Giỏ hàng
Gọi ngay