Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

HP Enterprise

Showing all 9 results

Máy chủ Workstation HPE Z6 G4 Silver 4108, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P2000 (Z3Y91AV)
Máy chủ Workstation HPE Z4 G4 W-2104, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (1JP11AV)
Máy chủ Workstation HPE Z4 G4 W-2102, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (1JP11AV)
Máy chủ Workstation HPE Z240 E3-1225v5, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P2000 (L8T12AV)
Máy chủ Workstation HPE Z240 E3-1225v6, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P2000 (L8T12AV)
Máy chủ Workstation HPE Z240 E3-1225V5/v6, RAM 16GB, NVIDIA Quadro P600 (L8T12AV)
Máy chủ Workstation HPE Z240 E3-1225V5/v6, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (L8T12AV)
Máy chủ Workstation HPE Z240 E3-1607v4, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (F5W13AV)
Máy chủ Workstation HPE Z440 E5-1603v4, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (F5W13AV) Hot
Giỏ hàng
Gọi ngay