Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Hãng sản xuất

Hiển thị 1–18 trong 161 kết quả

Cisco MDS 9148 Multilayer Fabric Switch (MDS9148S 16G)
Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Services, WS-C3850-32XS-E
Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Base, WS-C3850-32XS-S
Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Services, WS-C3850-16XS-E
Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Base, WS-C3850-16XS-S
Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPOE IP Base 5 AP License, WS-C3850-24XUW-S
Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base, WS-C3850-24PW-S
Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services, WS-C3850-24XS-E
Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services, WS-C3850-24S-E
Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base, WS-C3850-24S-S
Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services, WS-C3850-12XS-E
Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base, WS-C3850-12XS-S
Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services, WS-C3850-12S-E
Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base, WS-C3850-12S-S
Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Services, WS-C3850-24XU-E
Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Base, WS-C3850-24XU-S
Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE LAN Base, WS-C3850-24XU-L
Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base, WS-C3850-24U-S
Giỏ hàng
Gọi ngay