Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Hãng sản xuất

Showing 1–18 of 187 results

Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor GSe Pro 3016-D
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor GSe Pro 3012-D
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor GS 3000
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor GS 2000
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor GS 1000
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1650 16TB SAS Storage (K2R16A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1650 32TB SAS Storage (K2R17A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1650 48TB SAS Storage (K2R18A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1550 4TB SATA Storage (K2R63A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1550 8TB SATA Storage (K2R64A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1550 16TB SATA Storage (K2R65A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1460 8TB SATA Storage (Q2R92A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1460 32TB SATA Storage (Q2R94A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1450 4TB SATA Storage (K2R12A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1450 8TB SATA Storage (K2R13A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1450 16TB SATA Storage (K2R14A)
Thiết bị lưu trữ Qnap TS-351-4G
Thiết bị lưu trữ Qnap TS-351-2G
Giỏ hàng
Gọi ngay