Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

GPU

Showing 1–18 of 27 results

NVIDIA PNY Quadro GV100 32GB HBM2 PCIe 3.0
NVIDIA PNY Quadro P2000 5GB GDDR5 PCIe 3.0
NVIDIA Tesla V100 32GB CoWoS HBM2 PCIe 3.0
NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB CoWoS HBM2 NVLink
NVIDIA PNY Quadro P6000 24GB GDDR5x PCIe 3.0
NVIDIA PNY Quadro P4000 8GB GDDR5 PCIe 3.0
NVIDIA PNY Quadro P1000 4GB GDDR5 PCIe 3.0
NVIDIA PNY Quadro P600 2GB GDDR5 PCIe 3.0
NVIDIA PNY Quadro P5000 16GB GDDR5x PCIe 3.0
NVIDIA PNY Quadro GP100 16GB HBM2 PCIe 3.0
NVIDIA PNY Quadro P400 2GB GDDR5 PCIe 3.0
NVIDIA Tesla V100 16GB CoWoS HBM2 PCIe 3.0
NVIDIA Tesla V100 SXM2 16GB CoWoS HBM2 NVLink
NVIDIA Tesla P4 8GB GDDR5 PCIe 3.0
NVIDIA Tesla P40 24GB GDDR5 PCIe 3.0
NVIDIA Tesla P100 12GB CoWoS HBM2 PCIe 3.0, NVTP100-12
NVIDIA Tesla P100 16GB CoWoS HBM2 PCIe 3.0, NVTP100-16
NVIDIA Tesla P100 SXM2 16GB CoWoS HBM2 NVLink, NVTP100-SXM
Giỏ hàng
Gọi ngay