Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Dell EMC

Showing all 10 results

Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 Core I7-7700, RAM 16GB, NVIDIA Quadro P2000 (70154191)
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 Core I7-6700, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (70154185)
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 E3-1225v5, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (70154183)
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 E3-1225v5, RAM 8GB, NVIDIA Quadro K620 (70077952)
Dell Precision Tower 5820 – W 2123, Ram 16GB, 1TB Sata
Dell Precision Tower 5820 – W 2104, Ram 16GB, 1TB Sata Hot
Dell Precision Tower 3620 – i7 7700, Ram 16GB, 1TB Sata Hot
Dell Precision Tower 3620 – E3 1225v5, Ram 8GB, 1TB Sata
Dell Precision Tower 3620 – i7 6700, Ram 8GB, 1TB Sata
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 Core I7-7700, RAM 16GB, NVIDIA Quadro P2000 (70154191)
Giỏ hàng
Gọi ngay