Website chính thức về Cung cấp Server của LONG VÂN IDC, since 2014.

Enterprise

Showing all 16 results

HP D2700 Disk Enclosure (SFF) (AJ941A) Hot
HP MSA 2040 LFF Disk Enclosure (C8R18A) Hot
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 2024R2C-B
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 2016R2C-B
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 2016G2-B
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 1024R2LB-B
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 1024R2CB-B
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 1024G2B-B
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 1024R2L-B
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 1016R2C-B Hot
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 1016G2NH-B
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 1016G2-B
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 1012R2L-B Hot
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 1012R2C-B
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 1012G2-B Hot
Thiết bị lưu trữ Infortrend EonStor DS 2024G2-B Hot
Giỏ hàng
Gọi ngay